De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit retour- en restitutiebeleid:

Bedrijf (in deze Overeenkomst “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar The Linen Collection, David Livingstonestraat 105,1363LC.

Goederen verwijzen naar de artikelen die te koop worden aangeboden op de Service.

Bestellingen betekenen een verzoek van U om Goederen van Ons te kopen.

Dienst verwijst naar de Website..

Website verwijst naar The Linen Collection, toegankelijk via thelinencollection.nl

betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

 

 

Uw bestelling annuleringsrechten

U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De termijn voor het annuleren van een Bestelling is 14 dagen vanaf de datum waarop u de goederen heeft ontvangen of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het geleverde product in bezit neemt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de volgende link gebruiken om uw retour te registreren https://thelinencollection.shipping-portal.com/rp/ binnen 14 dagen na uw aankoop. Wij vergoeden u uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen bij gebruik van een creditcard, anders wordt de terugbetaling binnen 2 tot 3 werkdagen gedaan. We zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u voor de bestelling hebt gebruikt, en u zult geen kosten in rekening brengen voor een dergelijke terugbetaling.

Voorwaarden voor retourneren

Om ervoor te zorgen dat de Goederen in aanmerking komen voor retournering, moet u ervoor zorgen dat:

  • De goederen zijn gekocht in de afgelopen 14 dagen
  • De Goederen zijn in de originele verpakking
  • De Goederen zijn niet beschadigd

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken retourzendingen te weigeren van goederen die niet aan de bovenstaande retourvoorwaarden voldoen.

Goederen retourneren

U bent niet verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het terugzenden van de Goederen naar Ons. U dient de Goederen naar het volgende adres te sturen:

David livingstone straat 105

Post code 1363LC

Almere

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over ons retour- en restitutiebeleid, neem dan contact met ons op: